από 350€+Φ.Π.Α.

Περιλαμβάνει:

 • Κατοχύρωση domain name για 2 χρόνια

 • Φιλοξενία (hosting) για 1 χρόνο (100MB web space, 5 e-mail addresses, traffic 500MB/μήνα)

 • Δημιουργία ιστοσελίδας

 • Αρχική βελτιστοποίηση (SEO) και προώθηση

Περισσότερα...

από 580€+Φ.Π.Α.

Περιλαμβάνει:

 • Κατοχύρωση domain name για 2 χρόνια

 • Φιλοξενία (hosting) για 1 χρόνο (300MB web space, 10 e-mail addresses, traffic 1GB/μήνα)

 • Δημιουργία ιστοσελίδας

 • Αρχική βελτιστοποίηση (SEO) και προώθηση

Περισσότερα...

από 820€+Φ.Π.Α.

Περιλαμβάνει:

 • Κατοχύρωση domain name για 2 χρόνια

 • Φιλοξενία (hosting) για 1 χρόνο (500MB web space, 20 e-mail addresses, traffic 5GB/μήνα)

 • Δημιουργία e-shop

 • Αρχική βελτιστοποίηση (SEO) και προώθηση

Περισσότερα...

από 250€+Φ.Π.Α.

Ο κύκλος εργασιών για την προώθηση της ιστοσελίδας περιλαμβάνει:

 • Βελτιστοποίηση των σελίδων του site (SEO) με την βοήθεια ειδικών τεχνικών και μεθόδων

 • Καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης, επαγγελματικούς και θεματικούς καταλόγους

Περισσότερα...

Η υποστήριξη της ιστοσελίδας γίνεται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η υποστήριξη περιλαμβάνει την ανανέωση κειμένων, γραφικών, προσθήκη των επιπλέον σελίδων κ.τ.λ.


Αναθέτοντας την υποστήριξη της ιστοσελίδας σας σε εμάς, αποκτάτε τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

1. Οι εργασίες εκτελούνται γρήγορα και σωστά

2. Δεν δημιουργούνται ατέλειες και λάθη στην ιστοσελίδα από μη επαγγελματικό χειρισμό

3. Οι υπάλληλοι σας δεν αποσπώνται από την κυρίως εργασία τους και χρησιμοποιούν τον χρόνο τους, όπως προβλέπεται


Λέγοντας "υποστήριξη" εννοούμε:

1. ανανέωση, τροποποίηση, διαγραφή κειμένων και γραφικών στις σελίδες του site

2. ανανέωση, τροποποίηση, διαγραφή προϊόντων ή υπηρεσιών στον κατάλογο, τιμοκατάλογο, ηλεκτρονικό κατάστημα

3. σύνταξη σελίδων

4. δημιουργία πινάκων

5. επεξεργασία και βελτιστοποίηση γραφικών

6. προσθήκη και αφαίρεση σελίδων

7. Τροποποίηση προτύπου της ιστοσελίδας

8. Αλλαγή πλατφόρμας

9. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της ιστοσελίδας και της βάσης δεδομένων