Η αναβάθμιση του υπολογιστή είναι ο απλούστερος τρόπος να πετύχετε την αύξηση της απόδοσης του Η/Υ η να τροποποιήσετε την υπάρχουσα σύνθεση με λιγότερες δυνατές οικονομικές απώλειες.

argos ypologistis_anavathmisi_ypologisti

 

Ο όρος «απγκρεϊντ υπολογιστή» (από αγγλ. upgrade), ο οποίος εμφανίστηκε στο λεξιλόγιο της δεκαετίας του ενενήντα, αρχικά φαινόταν σαν κάτι εξωτικό.

 

  • Η παραγωγικότητα των υπολογιστών κάθε χρόνο αυξάνεται σχεδόν δύο φορές, ενώ τα νέα προγράμματα κατασκευάζονται προσαρμοσμένα ακριβώς σε τέτοιους Η/Υ.

Η επιθυμία για βελτίωση - επιτάχυνση - εκσυνχρονισμό - αναβάθμιση του υπολογιστή με λιγότερα δυνατά έξοδα είναι φυσιολογική. Η τάση για απότομη αύξηση των λειτουργικών δυνατοτήτων των Η/Υ αυτόματα προκαλεί και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων υπολογιστών (λογισμικού). Συνεπώς, για την σωστή λειτουργία τους απαιτείται είτε η απόκτηση νέου υπολογιστή, είτε ο εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος.

Τελικά, πώς να βελτιώσει κανείς την λειτουργία του υπολογιστή του; Ουσιαστικά, ο εκσυγχρονισμός των υπολογιστών προϋποθέτει την αντικατάσταση κάποιων εξαρτημάτων με πιο τελειοποιημένα, ή την προσθήκη νέων, τα οποία έλειπαν από την αρχική σύνθεση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί όχι μόνο να επεκταθεί ο χρόνος εκμετάλλευσης του υπολογιστή για μερικά χρόνια, αλλά και να επιτευχθεί, ότι αυτός θα παραμείνει αρκετά σύγχρονος και λειτουργικός.

 

  • Η σύγχρονη αναβάθμιση του υπολογιστή είναι το μοναδικό μέσο για την προσαρμογή των πόρων του Η/Υ στις απαιτήσεις των προγραμμάτων

Κατά την αναβάθμιση του Η/Υ θα πρέπει να παρθούν υπόψη μερικές λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν την συνεργασία ξεχωριστών τμημάτων τόσο μεταξύ τους, όσο και με το λογισμικό. Επίσης, μερικές φορές μπορεί να γίνει απώλεια μέρους δεδομένων ή και όλων των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στον σκληρό δίσκο.

 

  • Μόνο ο ειδικός, ο οποίος γνωρίζει το ίδιο καλά τόσο το λογισμικό, όσο και το υλικό του Η/Υ, μπορεί να πετύχει την μέγιστη απόδοση του υπολογιστή κατά την τροποποίηση της βασικής του σύνθεσης.

Εμείς εξασφαλίζουμε όχι μόνο την σωστή εκτέλεση της ίδιας της αναβάθμισης, αλλά και την προσεκτική διατήρηση όλων των αρχείων σας.

Η παραγγελία σας θεωρείται αποπερατωμένη μόνο εφόσον εσείς οι ίδιοι θα ελέγξετε τον Η/Υ σας και θα διαπιστώσετε προσωπικά, ότι όλο το λογισμικό: από το λειτουργικό σύστημα μέχρι και τις εφαρμογές, λειτουργούν σε πλήρη συμφωνία με τις δυνατότητες του αναβαθμισμένου υπολογιστή

Το ακριβές κόστος των εργασιών προσδιορίζεται μετά από προκαταρκτικούς διαγνωστικούς ελέγχους του υπολογιστή. Αυτοί θα εκτελεστούν από τον τεχνικό, ο οποίος θα σας επισκεφθεί όχι αργότερα από 2 ώρες, αφού τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο 25510-38573.

Όταν προμηθεύεστε όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα από το κατάστημα μας, τα παίρνετε σε ειδικές τιμές, το οποίο κάνει την αναβάθμιση του υπολογιστή σας πιο οικονομική για τον προϋπολογισμό.

Για όλες τις εργασίες παρέχεται εγγύηση*, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε τηλεφωνώντας στο 25510-38573. Ένα τηλέφωνο μόνο και ο υπολογιστής σας θα αποκτήσει νέα ζωή!

 

 


* Η εγγύηση δεν παρέχεται για υπηρεσίες σχετικές με εργασία με τα δεδομένα και με την ανάκτηση των δεδομένων. Για τους όρους και την διάρκεια της εγγύησης, καθώς και για τις περιπτώσεις εξαιρέσεων οπωσδήποτε διευκρινίστε στον τεχνικό.